Sanosil

Legionellakontroll

Sanosil forebygger effektivt vekst av legionella og biofilm i dusjanlegg og kjøletårn. Produktene behandler både varmtvann og kaldtvann, og er en av få løsninger som både desinfiserer og rengjør rørnettet. Produktene er godkjent av Mattilsynet for tilsetting i drikkevann

Les mer

Sanosil

Overflatedesinfeksjon

Sanosil benyttes til overflatedesinfeksjon i industrier der det stilles strenge krav til hygiene, for eksempel innen næringsmiddelindustri, restaurantbransjen og sykehus. Sanosil S010 er godkjent av Legemiddelverket for bruk innen helse- og sykepleie.

Les mer

Sanosil

Varme- og kjøleanlegg

Riktig vannbehandling i varme- og kjøleanlegg er avgjørende for å oppnå optimal effekt og unngå driftsproblemer. Sanosils Santec-serie inneholder nøye utvalgte komponenter som sikrer effektiv drift av lukkede anlegg.

Les mer

Sanosil produkter

Logo

Vannbehandling

Behandling av kjøle-, drikke- og prosessvann
Logo

Overflatedesinfeksjon

Desinfeksjonsmidler og desinfiserende vaskemidler
Logo

Soppkontroll

Soppkontroll
Logo

Desinfisering av hele rom

Utstyr og midler for overflate- og luftdesinfeksjon
Logo

Legionellakontroll

Legionellakontroll i varme og kalde vannsystemer
Logo

Rengjøringsmidler

Rengjøringsmidler med aktivt skum og / eller enzymer
Logo

Luktkontroll

Kontroll av dårlig lukt
Logo

Kjølesystemer

Kjølesystemer
Logo

Utstyr og tilbehør

Doseringspumper, utstyr for spraying, hygienisk kontroll, tilbehør
Logo

Måleinstrumenter

Måleinstrumenter for bestemmelse av Sanosil i vann